وجدان چیست و چرا دشمنانی دارد؟

وجدان یا اخلاق، یعنی یک فرد، چیزی که برای خود می پسندد برای دیگران هم بخواهد، و چیزی که برای خودش قبول نمی کند برای دیگران هم نخواهد. فرد با وجدان فردی است که خودش را جای افراد دیگر می گذارد و سعی می کند احساسات دیگران را درک کند.

افراد بی وجدان و بی اخلاق افرادی هستند که حتی فکرش را هم نمی کنند که بقیه افراد جامعه، احساس و نیاز و فکر و آرزو و تمام موهبت های درونی فردی را دارا هستند.

افرادی که بی وجدان محسوب می شوند، چون لحظه ای یا به قدر کافی، وقت صرف نکرده اند که بتوانند بفهمند افراد دیگر دور و برش هم مثل خود او نیازها و احساسات و اندیشه هایی دارد، در نتیجه، افرادی متکبر و خود خواه همیشه دیگران را موجودات سنگی یا فلزی تصور می کنند.

مذهب، یکی از مهمترین عوامل نابودی وجدان و اخلاق است که بشر بخصوص در هزاره اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده و عاقبت هم مغلوب آن شده است.

دین، اساساً ضد اخلاق و وجدان بوده و برای کشتن و محو کردن چنین گوهر با ارزش و قیمتی پدید آمده است. مثلاً سازندگان دین اسلام، تا دل آدم بخواهد دستور العمل هایی در مورد اعمالی که قوت شهوت را در انسان زیاد می کند دارند. در مورد مستراح رفتن و مسواک زدن و استحمام کردن و غیره روایت و حدیث صادر شده است.

کمی هم در مورد اخلاقیات صحبت شده است. چرا که اگر این یک مقدار را در نظر نمی گرفت به طور کلی مشکوک و باطل بودن شان مسجل می گشت.

به خاطر همین است که خیلی ضروری ندیده اند که در مورد تفکر و علم اندوزی توصیه هایی بنمایند. مگر مقدار بسیار ناچیزی در قبال آنهمه دستورالعمل درمورد احکام و شرعیات.

یعنی نسبت توصیه ها و دستور العمل های مذهبی، در مورد موضوعاتی مثل دانش دوستی و اخلاق، در مقایسه با احکام عملی (نماز و روزه و مستراح و غیره) یک هزارم هم نمی شود.

اصلاً مذاهب نیامده اند که اندیشه ها را بارور کنند یا حتی اجازه دهند که انسانها به طرف خرد گرایی و اندیشیدن و صاحب نظری حرکت کنند. بلکه ادیان حتی با وجدان و اخلاق و حس و عاطفه سر جنگ داشته و تمام دستور العمل هایشان برای این است که انسانها چنان درگیر چرندیاتی بشود که از اخلاق و وجدان و انسانیت غافل گشته تا کم کم تبدیل به موجودی افسرده (درونگرا و خود زن) یا جانی و جنایتکاری که به اسم آنهم مذهب! انسانهای دیگر را به قتل برساند.(بیرونگرا و دگر آزا).مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها